Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

7622 8f41 500

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
irolc
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viafckit fckit
irolc
5777 968d 500
nie wszyscy musimy skończyć jak on
Reposted fromdeviate deviate viafckit fckit
irolc
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaperfectday perfectday
irolc
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaperfectday perfectday
irolc
6356 7095
Reposted fromspring-flow spring-flow viaperfectday perfectday
irolc
9960 9dca 500
Reposted fromkatsiu katsiu viafckit fckit
irolc
9770 38f9
przepraszam za kłopot
Reposted fromnonono nonono viaparadoks paradoks
irolc
irolc
9363 ccb3 500
Reposted fromMuppet Muppet viascorpix scorpix
irolc

Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.

— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
Reposted fromlakonika lakonika viaiblameyou iblameyou
irolc
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viaiblameyou iblameyou
irolc

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaiblameyou iblameyou
irolc
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viafckit fckit
irolc
6808 84f4
Reposted fromIriss Iriss viaperfectday perfectday
irolc
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viascorpix scorpix
irolc
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viascorpix scorpix
irolc
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viascorpix scorpix
irolc
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
irolc
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl